Dokumenty

Úřední deska, Archiv, Projekty

Projekty

Operační program Jan Amos Komenský

Digitalizujeme školu

Realizace investice národního plánu obnovy - komponenta 3.1.

Svět bude náš III.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí.

Šablony II.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí, spolupráce s veřejností.

Svět bude náš

Projekt SVĚT BUDE NÁŠ REG. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005331 je spolufinancován Evropskou unií. Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.